Gotisk

Gotisk fredagsbar med læsning af håndskrevne breve og dokumenter, godt ledet af en engageret lærer.

Et "must" for at kunne læse kirkebøger, skifter og andre dokumenter, som er skrevet for 

bare 200 år siden.

Der bliver dog også tid til hyggeligt samvær, en sludder og "lidt" kaffe.