Corona nyt


Til vore medlemmer.

Lokalarkivet er nu åbnet op, men i ”Corona-sikret ”udgave. Det betyder, at lokalet på 1. sal arealmæssigt nu kun må rumme ca. 10 personer, og med de skrå lofter er lokalet der oppe jo også lidt trangt at opholde sig i.
Da en stor del af medlemmerne også er 70 år eller derover, og altså er i den udsatte gruppe, der kræver ekstra indbyrdes afstand, mener vi ikke, at det er forsvarligt at opstarte, mens virussen hærger så meget i landet.

Så bestyrelsen har besluttet at undlade de månedlige mødeaftener for resten af året; og det kontingent som I betalte i starten af året, vil derfor også dække for hele året 2021.

Vi ved at den ugentlige gotiske læsning med Niels Aage fredag formiddag vil blive savnet, så når vi starter op igen, vil vi prøve at lave det i en form så en af bestyrelsen på skift deltager, hvor vi så dels sammen læser nogle tekster, som vi finder, og dels nogle I kommer med. Og der bliver selvfølgelig også tid til en kop kaffe og hyggesnak som hidtil. - Så vi vil gerne høre fra jer, om hvor mange der er interesseret i at deltage i det ?

De andre aktiviteter som foredrag, hjælp med computer og Legacy m.m. vil også blive opstartet igen, når forholdene tillader det. Indtil videre vil vi arbejde med hjemmesiden med nye fortællinger om Odder-borgere, nye links og måske et spørgeprogram til medlemmerne, hvis vi kan få det til at fungere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen