Smedene i Smedegade

Smedegade - En glemt gade i Odder


Smedene i smedegade.

Mange tror at Smedegade i 1886 blev navngivet efter smedjer fra meget gl. tid, men det er ikke rigtigt. De meget gl. smedjer lå i Nørregade og Østergade. Først i 1870 byggede grovsmed Ole Andersen og kleinsmed Erik Gustav Petersen huse og smedjer i den pågældende gade. Og det er de smedjer, der har skabt navnet.

Smeden Ole Jacob Andersen, 32 år gl. tilflyttede den 17 december 1868 Odder by fra Årslev. Ole var født 1 marts 1836 og var søn af smeden Anders Hansen af Fillerup. Hvor Ole startede op vides ikke, men det var muligvis i Søren Mikkelsens gamle smedje på Nørregade. Og 6 oktober 1869 købte Ole et jordlod (Matr. 73c, Hk.½ Alb) ned mod Smedegade for 300 Rdl af købmand Corfix Sørensen, udskilt fra hans bagergård på matriklen 73b.


Den 30 marts 1870 tegnede Ole Andersen brandforsikring på ”Stuehus og Smedie” til en forsikringssum på 1.000 Rd. Det var et nybygget hus, der lå i den sydlige side af Smedegades nederste ende (skøde 12 sept. 1870) og således indrettet:


”Ole Andersen Smed Eiendomshus:
Et Huus i Syd og Nord Langt 22 Al dyb 13 Al høi 4¼ (13,8 x 8,1= 112 m²), 9 Fag muret af 1 Stens mur, Ege overtømmer med Tegeltag, Indretet fra Nord Saaledes 2 Fag til Stue og Sovkammer, 2 Fag Stue og Kjøken og Spiskammer, 1½ Fag til Port, 3½ til Smed verksted, i Huset fandtes 13 Fag Vinduer, en Port, 2 Døre udvendig, invendig 5, med Gibsdæk og Brædegulv i 4 Fag, 2 Skorstene af Brendte Sten”.
Den 3 september 1881 omtegnede Ole Andersen brandforsikringen i forbindelse med bygning af et halvtag ned mod åen.

Taksationen lød da således:
”Odder By Odder Sogn - Smed Ole Andersens Ejendomshus Matr. 73c.
a. Stuehus i Syd og Nord 22 alen lang 13 alen dyb 4 alen høj, indelt i 9 fag, opført af Grund-muret med Tejltag og indrettet til Bolig og Verksted med brædeloft over hele huset, 6 fag er indrettet til Bolig med 2 Stuer, Sovkammer, Kjøkken, Børnekam, Spiskam og gang med brædegulv i alle Værelserne, i Huset er 2 Skorstene. Overalt fornødne Døre Vinduer.
Bygningen er opført i 1870 og blev som Nybygning uden Fundamenter vurderet således:
6 fag i Nord til 300 kr faget er - 1800
3 do til Værksted til 166 er - - 498, tilsammen 2298 Kr.
Da Huset må anses for at være ligeså godt som Nyt blev det til Brandforsikring anset til det beløb.
b. Et Halvtag i Nord indretet til Vaskehus, Vognport opført af Grundmure og Bindingsv. med bræde beklædning og Tejltag. Vurderet til Brandforsikring til 450 kr.
Ltr a er tidligere forsikret under No. 433. Huset ligger ? alen fra nærmeste Nabo Klejnsmed E Pedersens Hus i ”Bindingsverk Tejltag”.
Ole Andersen døde 26 august 1910 i Odder, 74 år gl. Hvor længe hans smedje derefter var i brug vides ikke, men i hvert fald langt op i 1900-tallet.

Kleinsmed ”Erik Gustaff Petterson (af svensk afstamning) med kone og 4 børn” tilflyttede den 8 maj 1865 Odder by fra Thorsager. Den 12 november 1866 døde konen, og 6 oktober 1868 giftede enkemand, klejnsmed Erik Gustav Petersen, 38 år, sig med en pige fra Odder, Ane Kirstine Pedersen, 27 år. Hvor han boede og arbejdede vides ikke med sikkerhed, men han har formentlig lejet hus og smedje i Rosensgade matr. 50c.
Den 19 februar 1870 købte Erik Gustav Petersen for 155 Rdl et stykke jord (Matr. 73d, Hk.¼ Alb) ned mod Smedegade og Ole Andersens grund af købmand Corfix Sørensen, udskilt fra købmandens bagergård på matriklen 73b.
Og 13 maj 1870 tegnede han brandforsikring på ”Stuehus og Smedie” på en sum af 550 Rd. Huset lå i Smedegades sydside i den nederste ende af gårdspladsen til Rosensgade nr. 34 (skøde læst 12 sept. 1870). Af taksationen 11 maj fremgik:
”Smed E Pedersens Eiendomshus:
Et hus i Øst og Vest 6 fag, langt 15, dybt 12, høi 3½ alen (9,4 x 7,5= 70 m²), huset er af Egebindensverk og Fyr overtræ, huset er muret med brent sten og tegltag og loft over hele huset, de 4 fag er indrettet til beboelse med Bræde gulv og Gips dæk i 2½ fag, i dagligstue og Sovkam-mer og et kammer, som takseres til en verdi 95 rd pr fag er 380, to fag til verksted og Svendkam-mer til en verdi af 85 rd pr fag er - - 170, i alt 550 rd. - Ildstederne er forsvarlig indrettet mod Ildsfare”.
I 2. kvartal 1887 blev brandforsikringen omtegnet, da der var tilbygget et udhus i ”Grundmur og Tegltag” og huset blev da værdisat til 1858 kr og udhuset til 100 kr.

Men konkurrencen i Odder by mellem smedene var åbenbart hård og sidst i 1880erne forlod Erik Petersen Odder by. Den 25 januar 1890 mageskiftede han med husmand Niels Kristian Kristensen fra Fensholt i Torrild sogn, så denne overtog ejendommen Matr. 73d af Odder By”.
Til gengæld fik Erik Petersen ejendommen Matr. 10c af Fensholt Bys Mark, Torrild Sogn, og ved Ft.1890 var han da opført som "Smed og Husmand Erik Gustav Pedersen i Fensholt, Torrild sogn".
Skødet blev tinglæst 3 februar 1890, men allerede 3 maj 1890 blev Matr. 73d mageskiftet videre til en murer Rasmus Nielsen og samtidig blev smedjen formentlig nedlagt. (i forsikringspolicen står der ”ad 1/4 1900 Ingen Smedje”), og selve huset blev nedbrudt 15 maj 1905).

I dag eksisterer kun den vestlige del af den gl. Smedegade under navnet Aaparkeringen, sammen med den her anlagte parkeringsplads, der hvor de 2 smedjer lå før hen.