Gotisk

Slægtshistorisk Forening for Odderegnen

Gotisk fredagsbar med læsning af håndskrevne breve og dokumenter, godt ledet af vor "strenge" lærer.

Et "must" for at kunne læse kirkebøger, skifter og andre dokumenter fra bare 100 år siden.

Der bliver dog også tid til hyggeligt samvær, en sludder og "lidt" kaffe.