2018-2019

Program for 2018-19:


- 06/09-18 Opstart af sæsonen, hvor vi på mødet fortæller lidt om seneste nyt på slægtsforsker-fronten og har et lokalhistorisk indslag.                     Medbring noget af jeres arbejde, hvis I skal have hjælp til løsninger.

- 10/10-18 Møde m. foredrag om ”Danmarks børn i 1600-1800-tallet” ved Magister Mette Gundel. Kom og hør om børns forhold og                           vilkår i gl. dage. Som et led i ens slægtsforskning er det vigtigt at vide noget børns opvækst dengang.

- 07/11-18 Medlemsmøde, hvor vi behandler emnet fra sidste foredragsmøde. Medbring noget af jeres arbejde hvis I skal have hjælp til                  løsninger. Endvidere seneste nyt på slægtsforsker-fronten og evt. et lokalhistorisk indslag.

- 04/12-18 Vi holder møde med det sædvanlige julearrangement (gløgg og æbleskiver, kaffe/te og brunkager), lidt julehygge med et                         muntert juleindslag, julehistorie og lidt slægtsforskersnak hen over bordet.

- 15/01-19 Opstart af forårssæson. Medbring noget af jeres arbejde hvis I skal have hjælp til løsninger. Endvidere fortæller vi om                               seneste nyt på slægtsforsker -fronten og evt. et lokalhistorisk indslag.

- 12/02-19 Møde m. foredrag om ”Distriktslægearkiver og sindssygehospitaler” ved genealog Ulrich Alster Klug. Nu begynder                                   dødsattesterne at komme på internettet, så det er muligt at finde ud af hvad èns forfædre døde af.

- 06/03-19 Generalforsamling i foreningen. Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Karen Greve Straarup, der vil fortælle om                         ”Skudsmålsbogens historie og hvordan man finder bøgerne. Det er et emne flere har efterlyst.

- 11/04-19 Medlemsmøde med sæsonafslutning. Medbring noget af jeres arbejde hvis I skal have hjælp til løsninger. Endvidere                                fortæller vi om seneste nyt på slægtsforsker-fronten og og evt. et lokalhistorisk indslag.