Aktiviteter

Slægtshistorisk Forening for Odderegnen

AKTIVITETER.


Hvad sker der i foreningen - medlemsmøder, foredrag, ekskursioner m.m.

Plan for medlemsmøder 2019-2020.


Program for efterår 2019:


September - torsdag 5/9 - Opstart på efterårssæsonen. Medlemsmøde med lidt slægtsforsker-snak og gode råd til dit arbejde. Har du brug for hjælp, så medbring dit materiale. Vores lokalhistoriske emne bliver om Odder fattigvæsen i gamle dage. Derudover fortælles nyt og nye kilder inden for slægtsforskning på internettet.


Oktober - onsdag 9/10 - Foredrag af Karen Straarup om "Fæstebønder med noget på kistebunden". Normalt opfatter vi fæstebønder som en gruppe underkuede bønder, der ikke var særligt dygtige, måske var lidt drikfældige og sad på træhesten af og til. Foredraget viser en helt anden side af fæstebondens liv. Fæstebønder kunne også være velhavende, føre retssager mod herremanden og i øvrigt gøre sig gældende i samfundet.


November - tirsdag 5/11 - Medlemsmøde med lidt slægtsforsker-snak og gode råd til dit arbejde. Har du brug for hjælp, så medbring dit materiale. Vores lokalhistoriske emne bliver om postvæsnet i gamle dage i Odder (og i Danmark). Derudover fortælles nyt og nye kilder inden for slægtsforskning på internettet.


December - tirsdag 3/12 - Medlemsmøde (juleafslutning). Vi har selvfølgelig det sædvanlige julearrangement (gløgg og æbleskiver, kaffe/te og brunkager), samt lidt julehygge og muntre juleindslag. Der er dog også tid til lidt slægtsforsker-snak og evt. slægsforskernyt.


Program for forår 2020:


Januar - torsdag 9/1 - Opstart på forårssæson. Medlemsmøde med lidt slægtsforsker-snak og gode råd til dit arbejde. Har du brug for hjælp, så medbring dit materiale. Og så har vi et lokalhistorisk emne om Odder eller omegn i gamle dage. Derudover fortælles nyt og nye kilder inden for slægtsforskning på internettet.


Februar - tirsdag 4/2 - Foredrag ved Torben Albret Christensen om "Retsbetjente 1600-1919". Retsbetjenten (by-, herreds- eller birkefogden) havde en lang række af opgaver. Han var dommer og politimester, skifteforvalter og foged, lægdsforstander og notarius publicus. Han forrettede borgerlige vielser og udstedte næringsbeviser samt en hel masse andet. I foredraget vil tilhørerne blive præsenteret for en bred vifte af de arkivalier, der er bevaret fra retsbetjent-embederne, og hvordan de kan bruges i slægtshistorisk sammenhæng.


Marts - onsdag 4/3 - Generalforsamling i foreningen. Efter generalforsamlingen er der et mindre traktement, og derefter er planlagt et lille foredrag om Odder i gamle dage.


NYT NYT

Marts - torsdag 5/3 - Kursus og erfaringsudveksling i LEGACY Family Tree. Kurset afholdes i vore normale mødelokale på Museet.


April - tirsdag 14/4 - Medlemsmøde med lidt slægtsforsker-snak og gode råd til dit arbejde. Har du brug for hjælp, så medbring dit materiale. Og så har vi et lokalhistorisk emne om Odder eller omegn i gamle dage. Derudover fortælles nyt og nye kilder inden for slægtsforskning på internettet.


Tid og sted.


Alle arrangementer begynder kl. 19.00 i stuehuset, Møllevej 3 - 5, Odder Lokalarkiv.


Kontingent til foreningen i 2019-2020:


200 kr. for enkelt-medlemmer om året og 300 kr. for par. - Pris for foredrag incl. kaffe/te og kage er 40 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.
Program for 2018-19:


-  6/9-18   Opstart af sæsonen, hvor vi på mødet fortæller lidt om seneste nyt på slægtsforsker-fronten og har et lokalhistorisk indslag. Medbring noget af              jeres arbejde, hvis I skal have hjælp til løsninger.


-  10/10-18  Møde m. foredrag om ”Danmarks børn i 1600-1800-tallet” ved Magister Mette Gundel. Kom og hør om børns forhold og vilkår i gl. dage. Som et         led i ens slægtsforskning er det vigtigt at vide noget børns opvækst dengang.


-  7/11-18  Medlemsmøde, hvor vi behandler emnet fra sidste foredragsmøde. Medbring noget af jeres arbejde hvis I skal have hjælp til løsninger. Endvidere         seneste nyt på slægtsforsker-fronten og evt. et lokalhistorisk indslag.


-  4/12-18  Vi holder møde med det sædvanlige  julearrangement (gløgg og æbleskiver, kaffe/te og brunkager), lidt julehygge med et muntert juleindslag,         julehistorie og lidt slægtsforskersnak hen over bordet.


-  15/1-19   Opstart af forårssæson. Medbring noget af jeres arbejde hvis I skal have hjælp til løsninger. Endvidere fortæller vi om seneste nyt på slægtsforsker         -fronten og evt. et lokalhistorisk indslag.


- 12/2-19  Møde m. foredrag om ”Distriktslægearkiver og sindssygehospitaler” ved genealog Ulrich Alster Klug. Nu begynder dødsattesterne at komme på        internettet, så det er muligt at finde ud af hvad èns forfædre døde af.


-   6/3-19  Generalforsamling i foreningen. Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Karen Greve Straarup, der vil fortælle om ”Skudsmålsbogens historie        og hvordan man finder bøgerne. Det er et emne flere har efterlyst.


-  11/4-19  Medlemsmøde med sæsonafslutning. Medbring noget af jeres arbejde hvis I skal have hjælp til løsninger. Endvidere fortæller vi om seneste nyt på        slægtsforsker-fronten og og evt. et lokalhistorisk indslag.


Tid og sted.

Alle arrangementer begynder kl. 19.00 i stuehuset, Møllevej 3 - 5, Odder Museum.


Kontingent til foreningen i 2018 og 2019:

200 kr. for enkelt-medlemmer om året og 300 kr. for par. - Pris for foredrag incl. kaffe/te og kage er 40 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.


Kontingentet kan betales via Netbank ved overførsel til vores konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551 og Kontonr. 0010044952. Eller kontant på arkivet ved medlemsmøder.


Program for 2017-18:


- 1/9-17  (Fredag) kl. 09.30 starter undervisningen i gotisk for begyndere op ved Niels Aage Holmgaard på arkivet, Møllegade 3-5.


-  5/9-17  Opstart af møde-sæsonen. Vi vil lave lidt genopfriskning af Lægdsrulle-foredraget fra sidste sæson. Medbring noget af jeres arbejde, hvis I skal have hjælp til løsninger.


- 5/10-17  Møde m. foredrag om ”Rakkere, Kjæltringe, Natmænd m.m.” ved museumsinspektør Per Lunde Lauridsen fra Ringkøbing-Skjern Museum. Kom og hør om disse, samfundets udstødte, og deres skæbner.


- 9/11-17  Medlemsmøde, hvor vi behandler emnet fra sidste foredragsmøde. Medbring endelig noget af jeres arbejde hvis I skal have hjælp til løsninger. Endvidere fortæller vi lidt om seneste nyt på slægtsforsker-fronten.


- 5/12-17  Medlemsmøde med julearrangement (gløgg og æbleskiver, kaffe/te og brunkager, julehygge m.m.) og slægtsforskersnak.


- 11/1-18  Opstart af forårssæson. Medbring noget af jeres arbejde hvis I skal have hjælp til løsninger. Endvidere fortæller vi lidt om seneste nyt på slægtsforsker-fronten.


- 13/2-18  Møde m. foredrag om "Fattiggårdene - den sidste udvej" ved cand. mag. Mette Gundel. Vi har vel alle aner, der er endt der, så kom og hør om deres triste levevilkår.


-   8/3-18  Medlemsmøde, hvor vi behandler emnet fra sidste foredragsmøde. Medbring noget af jeres arbejde hvis I skal have hjælp til løsninger. Endvidere fortæller vi lidt om seneste nyt på slægtsforsker-fronten.


- 20/3-18  Generalforsamling i foreningen.


- 10/4-18  Medlemsmøde med sæsonafslutning. Medbring noget af jeres arbejde hvis I skal have hjælp til løsninger. Endvidere fortæller vi lidt om seneste nyt på slægtsforsker-fronten og ser måske en gl. Odder-film eller 2.


Tid og sted.

Alle arrangementer begynder kl. 19.00 i stuehuset, Møllevej 3 - 5, Odder Museum.


Kontingent til foreningen.

200 kr. for enkelt-medlemmer om året og 300 kr. for par. - Pris for foredrag incl. kaffe/te og kage er 40 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.


Kontingentet kan betales via Netbank ved overførsel til vores konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551 og Kontonr. 0010044952. Eller kontant på arkivet ved medlemsmøder.