Hjem

Antal besøg

på siden:

hit counter

Slægtshistorisk Forening for Odderegnen.


Mail-adresse:  slaegtodder@hotmail.com


Web-adresse:  www.slaegtodder.dk


Foreningen holder til på Lokalhistorisk Arkiv ved Odder Museum på Møllevej 3-5 i Odder by.


Dette arkiv er en sand guldgrube af data, ikke mindst for dem der har rødder i Odder kommune, og man er altid velkommen til at besøge arkivet.

Hvis du/I har interesse for Odders lokalhistorie, kan man med fordel blive medlem af den slægtshistoriske forening i Odder. Der behandles lokalhistoriske emner ved de fleste medlemsmøder, og hvert år laves der et gratis hæfte til medlemmerne, der omhandler et lokalhistorisk emne, der ikke tidligere er behandlet eller mangler uddybning. Af tidligere udgaver kan nævnes:

 

2018 – Odders Kgl. Privilegeret kro / Hotel Phønix.

2019 – Odder by’s gamle stråtækte skoler og deres lærere.

2020 – Retsvæsnet i Hads herred i gl. dage.

2021 – Fattigvæsnet i Odder i gl. dage.


Programmet for resten af 2021 planlagt således:


Tirsdag den 14 september: Almindelig medlemsmøde med emner som - lidt lokalhistorie og slægtsforsknings-nyheder.

Bla. om præsten Niels Blicher i Randlev.

 

Torsdag den 14. oktober: Foredragsaften med Torben Albret Kristensen om de danske Amtmænd og deres Forvaltning 1660-1970. (Der kan i amtmændenes arkiver findes mange nyttige oplysninger, særligt af lokalhistorisk karakter, men også om mange enkeltpersoner).

 

Onsdag den 10. november: Almindelig medlemsmøde med emner som - lidt lokalhistorie og slægtsforsknings-nyheder.

 

Tirsdag den 7. december: Medlemsmøde med juleafslutning. - slægtsforskersnak og julehygge.Alle arrangementer begynder kl. 19.00 i stuehuset, Møllevej 3 - 5, Odder Lokalarkiv.

Find dine rødder:

Hvad enten du hedder Hansen, Jensen eller Pedersen og derfor tror, at din slægt ikke er noget særligt, så giv dig selv en chance for at finde ud af, hvor du kommer fra og hvem dine forfædre var. Her kan der være stor hjælp at hente, hvis man er medlem i en slægtshistorisk forening som "Slægtshistorisk Forening for Odderegnen".


Foreningens formål er:

- At skabe kontakt mellem medlemmer og andre slægtsforskere til gensidig hjælp og inspiration i slægtsforskningen.

- At samle slægtshistorisk interesserede til oplysende foredrag, ekskursioner, medlemsmøder og andre arrangementer af slægtshistorisk relevans.


Vi ser derfor frem til at byde nye medlemmer velkommen i vores forening og kan kontaktes på vores mailadresse: slaegtodder@hotmail.com, eller på tlf. 86 54 72 82 for tilmelding.


Aktiviteter:

Der afholdes i vinterperiodens løb en række aften-arrangementer. Nogle er kun for medlemmer, hvor vi udveksler ideer og erfaringer til slægts-forskningen, eller fortæller  om vore resultater og evt. sjove, tragiske eller spændende ting, som medlemmerne har fundet.

Andre aftener afholdes i samarbejde med Folkeuniversitet, hvor eksterne foredragsholdere fortæller om historiske begivenheder, eller om kilder man kan bruge til sin egen forskning. Her behøver man ikke at være medlem for at deltage.


Hvis der er interesse for det, arrangeres der for medlemmerne ture til Landsarkivet i Viborg eller andre steder med historiske kilder.

Og efter interesse og behov vil der i vinterens løb blive tilbudt undervisning i slægtsforskning og læsning af gotisk skrift – begge dele på begynder- niveau.   

 

Med reference til EU’s Persondata-lov GDPR (General Data Protection Regulation) kan nævnes, at foreningen håndterer medlemmernes personoplysninger efter reglerne.


Foreningens historie:


Slægtshistorisk Forening for Odderegnen blev startet i 2004, med stiftende generalforsamling 1/4-2004, af en kreds af lokale slægtsforskere i Odder. Som formand blev valgt Niels Aage Holmgaard, og den post besad han frem til marts 2017.


Foreningen holdt til på Odder Lokalhistoriske Arkiv, Åbygade nr. 7, og lige fra starten var der udover medlemsmøder også foredragsaftener og aktiviteter som ekskursioner til landsarkivet i Viborg m.m. Desuden har der hvert år i vinterhalvåret været holdt undervisning i læsning af gotisk skrift samt historiske emner hver fredag formiddag.


Da lokalarkivet blev lagt ind under museet, fulgte foreningen med til de nye lokaler i Møllegade3-5, hvor møderne nu afholdes. Foreningen har indtil nu afholdt mere end 40 foredrag om slægts- og lokalhistoriske emner på foredragsaftenerne.