Links

Slægtshistorisk Forening for Odderegnen

LINKS.

 

Her på siden er links til hjemmesider vedr. slægtsforskning, lokalhistorie, foreninger og materialer. Endvidere henvisninger til dokumenter om samme emner.

 

Nyttige links:

 

Rigsarkivet – Arkivalieronline m.m.: www.sa.dk

 

Århus Stadsarkiv - www.aarhus.dk/stadsarkivet

 

Programmet Transcript - www.jacobboerema.nl/en/Freeware.htm

 

Svend Erik Christansens linkside - http://www.genea.dk/odder2015/

 

Svend-Erik Christiansens foredrag - http://genea.dk/odder2016/

 

Lægdsruller på nettet - http://laegdsruller.dk/index.php/sog-laegd

 

Ansøgere til Erindringsmedalje for krigen 1848-50 og 1864 - http://sa.dk/ao/billedviser?epid=16997193

 

Personregister til Skøde og Panteprotokoller Hads Herred 1820-1927 - http://sa.dk/ao/billedviser?epid=16506743

 

Danske herregårde - www.danskeherregaarde.dk

 

Ulrich Alster Klug's side - www.dannebrog.biz/godser/

 

Ejendomsdata - www.ois.dk

 

Stednavne - http://krabsen.dk/stednavnebase/

 

Bauers kalender - www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm

 

Latinske kirkedage - www.grifo.dk/slaegt_db.php?id=1180

 

Digitale arkivalier - http://arkivalielister.dis-danmark.dk

 

Gl. danske billeder - www.arkiv.dk

 

Gl. danske billeder - www.danskebilleder.dk

 

Gamle aviser på nettet - http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis

 

Altmulig-slægtsforskning - www.bodilogniels.dk/

 

Ordbog til skifter - http://bodilogniels.dk/-ordforklaringer/ordbog%20skifter.pdf

 

Familysearch danske data - http://familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark

 

Lægdsruller - http://laegdsruller.dk/

 

Rigsarkivets Vejledninger - https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/

 

Søger du fødte i Odder by/mark 1655-1804:

Her er en transkription af Odder Kirkebog: Fødte 1655-1804.

 

Søger du dødsfald i Odder sogn i 1700tallet:

Data-disciplinen i 1700tallet var meget ringe. Ofte blev kirkebøgerne ikke ført løbende, men kun når det var belejligt. Og det medførte mange navnefejl og forglemmelser. Odder sogns kirkebog er et eksempel på det. Det er en af amtets dårligst førte kirkebøger og ud over, at den nogle steder er næsten ulæselig pga dårlig skrivning og stavning, så er der mange glemte indføringer og fejlskrivning af navne.

 

Her er en transkription af dødsfald i Odder by/mark 1700-1815. Mange mindreårige børns død er udeladt, men også mange voksne er glemt indført. Hvis man krydstjekker dødsfald i Odder kirkebog med skifter fra Hads herred, finder man en del skifter over personer, der ikke er indført som døde i kirkebogen. - Så hvis man ikke kan finde en anes dødsfald i kirkebogen, så tjek navnet i Erik Brejl’s skifteuddrag for Hads herred. (Kan navne-søges med CTRL+F).

 

Rodsteensejes skrivere var heller ikke for gode til det. Der er flere skiftebreve, der ikke er indført i deres Skifteprotokol, ligesom der også er fæstebreve, der ikke er blevet indført i Fæsteprotokollen. Så det skal man lige have i erindring, når man søger data i dem.